Meet our Team

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/ronald-d.-segar.jpeg

Ronald D. Sager, M.D

Board Certified in Psychiatry

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/Jen-Cusack.jpeg

Jennifer Cusack

Chief Operating Officer

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/Gali-Gill.jpeg

Gali Gill, Ph.D

Clinical Director

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/Jeff-Bernal.jpeg

Jeff Bernal

Director of Operations

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/Jenny-Rogge.jpeg

Jenny Rogge, LMFT

Program Director

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/Coraline-Robinson.jpeg

Coraline Robinson, LMFT

Program Director

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/Danielle-Perez.jpeg

Danielle Perez, ACSW

Associate Clinical Social Worker

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/Juliana-Ball.jpeg

Juliana Ball, APCC

Associate Professional Clinical Counselor

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/NicoleTehrani.jpeg

Nicole Tehrani, AMFT

Associate Marriage and Family Therapist

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/MelissaScagnelli.jpeg

Melissa Scagnelli, ACSW

Associate Clinical Social Worker

http://balancekids.com/wp-content/uploads/2022/06/RosieAguilar.jpeg

Rosie Aguilar, AMFT

Associate Marriage and Family Therapist